AGENDA 

 


4 en 5 februari 2023
Clavichord Workshop plus solo Recital in Berlin feb 4/5 2023 . Zie onderstaande linkjes  

https://www.kammermusiksaal-friedenau.de/konzerte/

www.jermainesprosse.com

Algemene Ledenvergadering 2023 en clavichordconcert
Datum: 18 februari, 11:00 uur, Deur open 10:30 uur. Aanvang concert: ca 14:00 uur.
Plaats: Het Huis Akerendam te Beverwijk
Adres: Velserweg 20, 1942 LD Beverwijk. Dit is recht tegenover het station en een parkeerplaats die op zaterdag gratis is.
De lunch wordt gratis aangeboden voor leden die de algemene ledenvergadering bijwonen. Het concert is gratis voor leden. Niet-leden betalen €15. Introducées zijn welkom.

Het clavichordconcert wordt uitgevoerd door Pieter-Jan Belder. Hij speelt werken van JCF Fischer, JS Bach en CPE Bach.

Aanmelden
Leden die aanwezig willen zijn bij de algemene ledenvergadering en/of het concert moeten zich aanmelden, vanwege de lunch en het maximum aantal bezoekers, op clavichord.akerendam@gmail.com
Graag aangeven of u de ALV, lunch en concert wilt bijwonen, of alleen het concert.
Gezien de beperkte omvang van de zaal en het regelen van de lunch is aanmelding noodzakelijk, voor 15 februari! Leden die zich al hebben aangemeld, hoeven dat niet opnieuw te doen.

Agenda van deze Algemene Ledenvergadering
1. Opening en Agenda
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2022
3. Jaarverslag van het bestuur
4. Financieel jaarverslag NCG en CI
5. Bevindingen van de Kascommissie
6. Verkiezing bestuursleden
7. Toekomstige activiteiten
8. Rondvraag en sluiting
Bij 2: Concept bijgesloten.
Bij 4: Het verslag zal op de vergadering ter inzage liggen.
Bij 6: Het bestuur stelt voor Pieter Kuipers tot bestuurlid te benoemen.